199
api_rarity Rarity
5
api_price Price
8000
api_description Description
特注家具職人が腕によりを
かけて設えた温泉檜風呂。
内風呂仕様になっており、
箱根要らずの提督御用達の
究極鎮守府設備です!
api_title Title
温泉檜風呂
api_season
0
api_saleflg For Sale
1
api_type Type
5
api_no Number
35
api_id ID
199